JUDr. Zdeňka Pechancová – advokátka, insolvenční správkyně

JUDr. Zdeňka Pechancová vystudovala Právnickou fakultu University Jana Evangelisty Purkyně v Brně v roce 1982 a titul doktora práv JUDr. získala v roce 1983. Samostatnou advokátní kancelář založila v roce 1992 poté, co ukončila koncipientskou praxi a vykonala advokátní zkoušku. V roce 2009 složila zkoušky insolvenčních správců a stala se insolvenční správkyní. Specializuje se na právo občanské, obchodní, rodinné, insolvenční. Hovoří aktivně rusky, pasivně anglicky a německy.

 

JUDr. Pavel Pechanec, Ph.D. – advokát, mediátor

Pavel Pechanec vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Během svého studia absolvoval stipendijní pobyty na právnické fakultě univerzity ve Vídni a Hamburku, a dále studijní pobyty v USA a Austrálii. Přes tři roky pracoval jako asistent předsedy obvodního soudu v Praze, a to na všech úsecích činnosti soudu. V roce 2011 složil justiční zkoušku. Od tohoto roku působí jako advokát. Na Právnické fakultě Univerzity Karlovy absolvoval v roce 2012 doktorský studijní program (postgraduální studium) se specializací na veřejné právo (ústavní právo, trestní právo, kriminalistika, kriminologie). Od roku 2012 je mediátorem zapsaným Českou advokátní komorou.

 

Mgr. Věra Miškaříková – vedoucí kanceláře
Ludmila Semelová – sekretářka
Martina Zábojníková – sekretářka

 

Potřeby našich klientů si vyžadují širokou spolupráci napříč různými právními, ekonomickými i jinými profesmi. Za účelem poskytování kvalitních služeb našim klientům spolupracujeme se soudními znalci, auditory, účetními, tlumočníky a dražebními společnostmi.

Mezi naše osvědčené partnery patří

Ing. Josef Šebák,

soudní znalec v oboru ekonomika, se specializací na účetní evidence, auditor a daňový poradce.

Ing. Vladislav Běhunek,

soudní znalec v oboru ekonomika, se specializací na ceny a odhady nemovitostí.