Již od roku 1992 je cílem naší advokátní kanceláře poskytovat klientům právní služby s vysokým standardem v oblasti práva občanského, obchodního, rodinného, trestního, pracovního a insolvenčního. naše služby zahrnují také oblast finančního a daňového poradenství, přičemž na tomto poli spolupracujeme s našimi osvědčenými partnery.

Advokátní praxi vykonáváme na celém území České republiky. Naším hlavním sídlem jsou největší moravské lázně Luhačovice, město ideální pro pořádání kongresů, obchodních a jiných jednání.