Trestní právo


V oblasti práva trestního jsme připraveni Vám poskytnout jak poradenství, tak také obhajobu v trestním řízení od jeho počátku v podobě přípravného řízení, přes hlavní líčení, až k případnému použití řádných či mimořádných opravných prostředků.

Pokud jste poškozeným, pomůžeme Vám uplatnit nárok na náhradu škody v řízení adhézním, kde jsme připraveni hájit Vaše práva jako Váš zmocněnec. Ohlídáme, aby nedošlo k promlčení Vašeho nároku z hlediska civilního práva. Sdělíme Vám možnosti pro současné uplatnění Vašeho nároku v řízení trestním a civilním.