Správní právo


Naše činnost v oblasti správního práva se zaměřuje zejména na zastupování v přestupkovém řízení a zastupování v řízení před správními soudy. Bohaté zkušenosti máme také v oblasti stavebního práva a v oblasti dopravních přestupků.