Rodinné právo


Častým předmětem naší činnosti je rodinné právo. Máme četné zkušenosti se zastupováním v rozvodovém řízení či v řízení o úpravu rodičovské zodpovědnosti k nezletilým dětem. Nabízíme také zastupování v řízení o osvojení.

Pomůžeme Vám v komunikaci s úřady sociálně právní ochrany dítěte (OSPOD) vč. Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí v Brně. Zastupovali jsme klienty v problematice tzv. “Mezinárodních únosů dětí”. Pro klienta jsme zajistili uznání rozsudku českého soudu anglickým soudem a navrácení “unesených” dětí z Velké Británie.