O nás


Advokátní kancelář byla založena roku 1992 JUDr. Zdeňkou Pechancovou. Záhy došlo ke spojení s praxí JUDr. Aloise Coufalíka a k vytvoření společné advokátní kanceláře. V roce 2011 se po vykonání justiční zkoušky připojil JUDr. Pavel Pechanec.

Cílem našich služeb je poskytovat klientům právní služby v širokém spektru právních oblastí se zaměřením na právo občanské, obchodní, rodinné, trestní, pracovní a insolvenční. Klientům pomáháme také v oblasti finančního a daňového poradenství, přičemž na tomto poli spolupracujeme s finančními a daňovými poradci, auditory, znalci, dražebníky a dalšími osvědčenými partnery.

Advokátní praxi vykonáváme na celém území České republiky. Naším hlavním sídlem jsou největší moravské lázně Luhačovice.