Obchodní právo


Poskytujeme služby zejména v oblasti práva obchodních společností, zakládání společností a jejich zápis do obchodního rejstříku, převody obchodních podílů či akcií, změny společenských smluv a insolvenční řízení apod.

Našim klientům napomáháme při řešení sporů mezi společníky společnosti, včetně podávání žalob. Pro naše klienty, kteří jsou živnostníky, vyřizujeme živnostenská oprávnění. Zaměřujeme se i na smluvní agendu v oblasti obchodního práva, konkrétně smlouvy kupní, smlouvy o dílo, mandátní, smlouvy o obchodním zastoupení a další.

Rovněž zastupujeme klienty ve sporných řízeních.