Občanské právo


V oblasti občanského práva se specializujeme zejména na práva věcná. Našim klientům nabízíme služby v oblasti nákupu či prodeje nemovitostí, pronájmu bytových i nebytových prostor, zřízení zástavních práv a dalších forem zajištění, zřizování věcných břemen, zrušení a vypořádání spoluvlastnictví či společného jmění manželů. Klienty zastoupíme v řízení o vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Samozřejmostí jsou služby v oblasti celého závazkového práva a práva dědického. Naše advokátní kancelář Vám také připraví návrh na exekuci, příp. Vás v exekučním řízení zastoupí. Rovněž vás budeme zastupovat ve sporných řízeních před soudem.