NABÍDKA – POHLEDÁVKA


Nabízíme k prodeji pohledávku z majetkové podstaty úpadce FIDO – nemovitosti, finance s.r.o. za jednatelkou: MICHAELA SNÍŽKOVÁ, Helichova, Poděbrady, ve výši 455.000,- Kč.

INS.pdf