Mediace


Mediace je formální řízení, ve které dvě nebo více stran sporu samy a dobrovolně usilují o dosažení dohody o vyřešení sporu za pomoci nezávislé osoby tzv. mediátora.

V Česku zatím novinka, v západním světě běžné a efektivní řešení sporů mimosoudní dohodou.

Jde o postup při řešení konfliktu za účasti jednoho či více mediátorů, kteří podporují komunikaci a „tvůrčí atmosféru“ mezi osobami na konfliktu zúčastněnými tak, aby jim pomohli dosáhnout smírného řešení jejich konfliktu uzavřením mediační dohody.

Mediace není slabší alternativou soudního řízení. Ba naopak, úspěšnost vyřešených sporů formou mediace je mnohdy větší než těch soudních.

 

Proč místo soudního sporu zvolit mediaci?

 

• Na rozdíl od soudního řízení probíhá mediace podle okolností v řádech hodin, dnů či maximálně týdnů.

• Neriskujete vysoké soudní poplatky, ani placení nákladů za řízení protistrany. První konzultace a příprava mediace jsou vždy zdarma.

• Úspěšná mediace končí nalezením oboustranně přijatelného řešení. Mediace má tedy jen vítěze, nikoliv poražené.

• Mediátoři certifikovaní Českou advokátní komorou jsou vázání přísným etickým kodexem. Na rozdíl od soudního procesu není nutné zveřejňovat důvěrné informace.

• Úspěšnost vyřešených sporů formou mediace je mnohdy větší než těch soudních. Vše se navíc odehrává rychle, kultivovaně a neformálně.

 

Kolik to bude stát?

 

Poplatky za mediační řízení jsou vždy nižší než u táhlých soudních jednání. Cena mediace je vždy věcí dohody stran a mediátora, Je možno se dohodnout na hodinové sazbě, kdy se platí pouze za každou započatou hodinu mediace a to podle sazby mediátora, kterou na požádání sdělíme.

Náklady mediace nesou vždy rovným dílem obě strany jednání. Je možno dohodnout se také podle hodnoty projednávané věci.

První konzultace a také příprava celé mediace jsou vždy zcela zdarma. Než obě strany zasednou k jednání, nezaplatíte ani korunu.

 

Jak nejlépe postupovat?

 

Máte-li zájem o mediaci popř. chcete-li poskytnout bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Na mediátora by se měly obrátit obě strany konfliktu současně, popř. by obě strany měly s mediací souhlasit.

 

Mediace má v naší kanceláři na starost

JUDr. Pavel Pechanec, Ph.D,
pavel.pechanec@akpc.cz
777 715 696

Více informací najdete také na stránce www.centrum-mediace.cz