Insolvenční řízení


Jste li dlužníkem, který se ocitl v úpadku a není schopný plnit své splatné závazky po dobu nejméně 30 dnů, popř. jste-li předlužen a souhrn všech Vašich závazku je vyšší než souhrn hodnot Vašeho majetku, jsme připraveni Vám pomoci. Jste-li fyzickou osobou pomůžeme Vám s oddlužením, pokud budete schopni splatit alespoň 30% svých závazků v dohodnutém režimu.

Nabízíme Vám insolvenční poradenství, sepsání insolvenčního návrhu, sepsání návrhu na povolení oddlužení.

Jste-li věřitelem pomůžeme Vám se sepsáním přihlášek pohledávek, se zastupováním ve věřitelských orgánech a se zastupováním v incidenčních sporech.

Máme bohaté zkušenosti i s řízením podle Zák. o konkursu a vyrovnání.