Generální praxe


Jsme činní v širokém spektru právních oblastí, přičemž se specializujeme hlavně na:

Obchodní právo

Občanské právo

Insolvenční řízení

Směnečné a šekové právo

Trestní právo

Rodinné právo

Pracovní právo 

Správní právo